Om oss

Vi, Carin och Roland Aronson, har ca 30 års erfarenhet av sten i tillverkning och utveckling av en verksamhet med marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster.

 

Som ägare och ledare av företag har vi drivit verksamheter och utvecklat produkter och tjänster inom ramen av ett stenhuggeris verksamhet.

 

Den största och mest omfattande produkten har varit gravvårdar. Från produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av nya produkter, leverans, montering, samt service, renovering och andra arbeten med äldre gravvårdar.

 

Många andra produkter i sten har vi haft förmån att tillverka och leverera och fått god erfarenhet av.

 

Roland har i 25 år varit företrädare för branschen inom GRO, Gravvårdsfirmornas Riksorganisation, samt därmed deltagit i CGKs, Centrala Gravvårdskommittén, arbete med utveckling och bevarande av en god gravkultur. Se vidare beskrivning av CGK.

 

Roland har deltagit i styrelse och kommittéarbete inom SSF, Sveriges Stenindustriförbund och är även rådgivare i Sten- och Gravvårdsfrågor inom Movium, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp.

 

Carin har biträtt Roland i ledning av stenhuggeri och med Rolands stora engagemang inom branschen och samhället har hon därför en stor erfarenhet av all verksamhet inom ett mindre företag från ledningsfrågor, ekonomi, personalfrågor, marknads- och försäljningsfrågor till kund- och ombudskontakter med planering för produktion, leverans och montering.

Roland Aronson/Stenrådgivning
Enövägen 160, 295 94 Näsum
info@stenradgivning.se
Tel: 0456 249 80, 070 587 12 60