Om oss

Roland Aronson har mer än 30 års erfarenhet av sten i tillverkning och utveckling av en verksamhet med marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster. Fram till 2014 var även hans hustru Carin Aronson verksam i företaget.
 

Som ägare och ledare av företag har vi drivit verksamheter och utvecklat produkter och tjänster inom ramen av ett stenhuggeris verksamhet.

Huvudfokus för oss har varit gravvårdar. Från produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning  till leverans, montering, samt service och renovering.   Det har handlat om nyproduktion men även om äldre objekt. Utöver gravvårdar har vi dessutom erfarenhet av en hel del andra produkter gjorda av sten.

Många andra produkter i sten har vi haft förmån att tillverka och leverera och fått god erfarenhet av.

Roland har i 25 år varit företrädare för branschen inom GRO, Gravvårdsfirmornas Riksorganisation, samt därmed deltagit i CGKs, Centrala Gravvårdskommittén, arbete med utveckling och bevarande av en god gravkultur. Se vidare beskrivning av CGK

Roland har deltagit i styrelse och kommittéarbete inom SSF, Sveriges Stenindustriförbund och är även rådgivare i Sten- och Gravvårdsfrågor inom Movium, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp.

Med ansvar och ledning av stenhuggerier och ett stort engagemang inom branschen och i samhället har det skapats en stor erfarenhet av  företagsledning, produktion, ekonomi, HR, marknadsföring, försäljning samt  kund- och ombudskontakter.

 

Stenrådgivning Aronson AB
Trollebergsvägen 88 A, 227 63 Lund
info@stenradgivning.se
Tel: 070 587 12 60